Ortodonti (Çapraşık Dişlerin Düzeltilmesi)

Ortodonti, çocuklarda ve yetişkinlerde çapraşık dişlerin düzeltilmesi, diş, çene ve yüzdeki uyumsuzlukların sabit veya hareketli tellerle giderilmesi ile ilgilenen bir uzmanlık dalıdır.


Ortodontik sorunların düzeltilmesi ile önemli bir estetik kazanım sağlandığı gibi, ağız ve diş sağlığına da pek çok katkıda bulunulur.

Ortodontik Sorunların Oluşma Nedenleri

Ortodontik bozuklukların nedeni kalıtımsal ya da sonradan edinilmiş olabilir. Süt dişlerin çürümeleri veya erken kaybı, parmak emme, uzun süre emzik ve biberon kullanma gibi çeşitli yanlış alışkanlıklar sonradan kazanılmış ortodontik bozukluklara sebep olabilirler.

Ortodonti Tedavi Çeşitleri

Diş üzerine yapıştırılan braketler ile yapılan tedavi şeklidir. Braketler metal ya da porselenden olabilir. Diş rengindeki porselen braketler estetik olarak rahatsızlık vermezler.

Hareketli Ortodontik Apareyler

Hastanın kendisinin çıkarabildiği apareylerdir. Daha basit vakalarda uygulanırlar.